Aan de keukentafel in gesprek met Derk Loorbach

Transitiegesprek over Nederland na Corona

We spreken Derk Loorbach, directeur van DRIFT, naar aanleiding van de oproep om samen in een online, open gesprek over Nederland na Corona te gaan. Het eerste transitiegesprek had plaats op vrijdag 20 maart jl. Waarom? Omdat het juist nu zaak is na te denken en ons uit te spreken over een samenleving en economie na Corona.

Terugkerend transitiegesprek

Mede door de vele deelnemers bij het eerste gesprek bleek dat hier behoefte aan is, er waren ruim 200 deelnemers. Voor sommige deelnemers was het belangrijk relevante vragen te kunnen bespreken. Ook werden er veel goede voorbeelden en ideeën uitgewisseld. Daarnaast bleek er een grote behoefte te bestaan om verder te praten. Daarom faciliteert DRIFT nu iedere vrijdag tussen 15.00 en 17.00 uur een transitiegesprek, waar iedereen die geïnteresseerd is aan mee kan doen.

DRIFT

DRIFT staat voor het Dutch Research Institute For Transitions, zij zetten zich in voor eerlijkere, duurzame en veerkrachtige samenlevingen.

Zie ook:
Aan de keukentafel in gesprek met Ilja Werkhoven
Het nieuwe werken 2020