Aan de keukentafel in gesprek met Ilja Werkhoven

Aan de keukentafel

In deze bizarre periode gaan we in gesprek met mensen die anderen inspireren en tips geven om niet bij de pakken neer te zitten. Mensen die deze tijd juist gebruiken om straks weer goed voorbereid aan de slag te gaan.

Nevap

Ilja Werkhoven is directeur van Nevap, het Nederlands Vastgoedexploitatie Platform, een onafhankelijk kennis- en innovatieplatform met de doelstelling kennis over te dragen, te ontwikkelen én innovatie aan te jagen.

Praktische tips

Ilja geeft praktische tips om deze tijd waarin veel thuis wordt gewerkt zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Daarnaast ziet zij dat sommige trends zich nu sneller ontwikkelen dan ze voorheen had verwacht. Vandaar haar oproep om deze tijd te gebruiken om na te denken over hoe dit goed opgepakt en uitgewerkt kan worden. Zodat iedereen straks voorbereid aan de slag kan gaan.

Zie ook:
Het nieuwe werken 2020