Het nieuwe werken 2020

In gesprek met Jan Rotmans

Een goede start van het nieuwe jaar 2020. In het unieke gebouw De Rotterdam, met een spectaculair uitzicht over de Erasmusbrug en de stad Rotterdam, zijn we in gesprek gegaan met Prof. Dr. Ir. Jan Rotmans. Jan Rotmans is een autoriteit op het gebied van transities en hoogleraar Duurzaamheid en Transities aan de Erasmus Universiteit. Daarnaast is hij oprichter van ICIS, het International Centre for Integrated assessment and Sustainable development, Drift, het Dutch Research Institute For Transitions en Nederland Kantelt. Samen met Marjan Minnesma heeft hij Urgenda opgericht, een organisatie die zich ten doel stelt om Nederland sneller duurzaam te maken.
In ons gesprek maakt hij duidelijk hoe belangrijk het is om na te denken over klimaatverandering, de energie transitie, het digitale tijdperk en de nieuwe economie.

Tips voor ondernemers

We stellen vragen over zijn boek ‘Omwenteling’ waarin hij aan de hand van voorbeelden uitlegt hoe veranderingen en transformaties plaatsvinden. In de korte films vind je tips en antwoorden op vragen, hoe ondernemers beter mee kunnen gaan in alle veranderingen die we tegen komen op weg naar de nieuwe economie.

Om als ondernemer de vele ontwikkelingen bij te houden is het belangrijk om de juiste vragen te stellen. Welke vragen moet je jezelf stellen om bij te blijven?

Het is voor bedrijven en organisaties van belang om wendbaar te zijn, maar ook om transformatief te zijn. Wat is precies het verschil tussen wendbaar en transformatief?

Een businessplan wordt vaak gebruikt om doelstellingen voor de lange termijn weer te geven. Wat zijn je doelen en hoe ga je hier vorm aan geven? Hoe kan je nu een businessplan goed inzetten?

Er komen steeds meer ondernemers in Nederland. Is het voor jonge ondernemers makkelijker om mee te gaan met de vele, snelle veranderingen?

Om te veranderen is het van belang om te innoveren. Veel bedrijven die zich hier mee bezig houden worden echter nogal eens belemmerd door achterlopende wetgeving. Hoe kunnen we dit doorbreken?

Met dank aan De Rotterdam

Meer informatie
ICIS
Drift
Nederland Kantelt
Urgenda

Zie ook:
Ondernemers en gemeente werken samen aan circulaire toekomst
Ieder klein stapje telt, dus begin gewoon