Vernieuwde innovatieve dijkversteviging


Nieuwe normen vragen om innovatie

In januari 2017 zijn door de overheid nieuwe veiligheidsnormen voor de dijken in Nederland vastgesteld. Hierdoor staan Rijkswaterstaat en de waterschappen voor een enorme opgave wat de dijkverbeteringen betreft. Zij zoeken daarom naar snellere en goedkopere oplossingen. Mourik uit Groot-Ammers voert de innovatieve versteviging aan deze dijk over een lengte van circa 1 kilometer uit, in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Leanda Bogaards, omgevingsmanager van het project vanuit Mourik vertelt in de video vol trots over deze methode. Samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft Mourik hiermee de publieksprijs bij de Water innovatieprijs 2017 gewonnen.

Versterking van de IJsseldijk in Gouda

Nieuwe techniek bij dijkversterking

Bert Everts, geotechnisch expert bij Mourik, vertelt in de video over het gebruik van de soilmix techniek die nog niet eerder bij dijkversterkingen gebruikt is. Groot voordeel hiervan is dat er minder grondstoffen aangevoerd hoeven te worden. De techniek maakt namelijk gebruik van de in de dijk aanwezige grond. De grond wordt ter plaatse gemengd met cement waarmee een paneel in de bodem wordt gemaakt waardoor de dijk verstevigd wordt. Deze methode is wel bekend bij bijvoorbeeld parkeergarages of zandgronden maar nooit eerder toegepast bij klei- en veengrond in dijken.

Nieuwe methode voor dijkversterkingMinder overlast én minder kosten

Juist in een gebied als Gouda waar veel woningen naast de dijk staan en er ook veel doorgaand verkeer direct naast de dijk is, is dit een goede oplossing. Wanneer de dijk met damwanden versterkt had moeten worden was er veel meer ruimte nodig geweest om de werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast zou er door de hevige trillingen risico zijn op scheurvorming in de woningen. Nu wordt de overlast voor zowel omwonenden als het verkeer tot een minimum beperkt. Volgens Henk Weijers, de projectmanager van het Hoogheemraadschap van Rijnland is dit samen met de verminderde kosten, belangrijk geweest bij de beslissing om voor deze methode te kiezen.

Minder overlast voor het doorgaande verkeer Zie ook: Zelfherstellend biologisch beton
Betongalerijen veiliger door de kracht van carbon staven