De toekomst van de bloembollenteelt

English below

Het grootste aaneengesloten bloembollengebied ter wereld bevindt zich in Noord Holland Noord. Dit mooie landschap vol kleurrijke bloemen is niet alleen een lust voor het oog, maar ook een broedplaats voor innovaties op het gebied van duurzaamheid in de teelt.

Fieldlab Bol: de toekomst van bloembollenteelt

Bij Fieldlab Bol werken bollentelers samen met diverse partners aan de ontwikkeling van nieuwe, duurzame teeltsystemen. Het doel? Bloembollen telen die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en duurzaamheidsstandaarden. Iedereen, van kwekers tot handelaren, doet mee.Mark en Joris Teeuwen zetten zich in voor duurzame bollenteelt

Uitdagingen en innovaties

Onderzoek in de agrarische sector is afhankelijk van de seizoenen. Dit betekent dat elke nieuwe methode zorgvuldig getest moet worden binnen een beperkte tijd. Veranderende weersomstandigheden, zoals het natte voorjaar van dit jaar, maken het extra uitdagend. Michel Jansen is programma manager van Fieldlab BolToch gaan ze door, want innovatie vraagt om flexibiliteit en doorzettingsvermogen.

Inspirerende vooruitzichten

Deelnemer Thijs van den Berg van Boltha verwacht dat de komende vijf jaar meer inzichten zullen brengen dan de afgelopen vijftig jaar. Dit toont de vastberadenheid en het optimisme binnen de sector.Thijs van den Berg van Boltha BV, ziet duurzame vooruitgang met de inzet van de laser weeder.

Pioniers in actie

Er zijn al indrukwekkende resultaten geboekt. Boltha BV gebruikt bijvoorbeeld een Laser Weeder voor mechanische onkruidbestrijding. De laser weeder, een milieuvriendelijke vorm van onkruidbestrijdingDeze robuuste machine herkent en vernietigt onkruid met een laserstraal, zonder gebruik van chemische middelen. In Amerika wordt deze techniek al succesvol toegepast, en nu ontdekken ook onze bollentelers de voordelen.

Alex van Haaster van Kapiteyn HorticultureDaarnaast werken bedrijven zoals Kapiteyn Horticulture aan de veredeling van sterkere gewassen, en hebben de neven Mark en Joris Teeuwen een manier gevonden om de grond te ontsmetten zonder chemische middelen.

Vooruitgang door samenwerking

Met elke stap die ze zetten, komen ze dichter bij een volledig duurzame bloembollenteelt. Fieldlab Bol laat zien dat samenwerking en innovatie de sleutel zijn tot succes.

Zie ook:
Duurzaam transport met waterstof
Digital Farming: Demodag

The future of flower bulb cultivation

The largest contiguous flower bulb region in the world is located in North Holland North. This beautiful landscape, full of colorful flowers, is not only a treat for the eyes but also a breeding ground for innovations in sustainable cultivation.Mark en Joris Teeuwen zetten zich in voor duurzame bollenteelt

Fieldlab Bol: The future of flower bulb cultivation

At Fieldlab Bol, bulb growers are working with various partners to develop new, sustainable cultivation systems. The goal? To cultivate flower bulbs that meet the highest quality and sustainability standards. Everyone, from growers to traders, is involved.

Challenges and innovations

Michel Jansen is programma manager van Fieldlab BolResearch in the agricultural sector is dependent on the seasons. This means that every new method must be carefully tested within a limited time frame. Changing weather conditions, such as this year’s wet spring, make it even more challenging. Nevertheless, they persevere, because innovation requires flexibility and perseverance.

Inspiring prospectsThijs van den Berg van Boltha BV, ziet duurzame vooruitgang met de inzet van de laser weeder.

Participant Thijs van den Berg from Boltha expects that the next five years will bring more insights than the past fifty years. This demonstrates the determination and optimism within the sector.

Pioneers in action

De laser weeder, een milieuvriendelijke vorm van onkruidbestrijdingImpressive results have already been achieved. For instance, Boltha BV uses a Laser Weeder for mechanical weed control. This robust machine recognizes and destroys weeds with a laser beam, without the use of chemicals. This technique is already successfully applied in the United States, and now our bulb growers are discovering the benefits as well.

Alex van Haaster van Kapiteyn HorticultureAdditionally, companies like Kapiteyn Horticulture are working on breeding stronger crops, and cousins Mark and Joris Teeuwen have found a way to disinfect the soil without chemical agents.

Progress through collaboration

With every step they take, they come closer to fully sustainable flower bulb cultivation. Fieldlab Bol shows that collaboration and innovation are the keys to success.

Also interesting:
Sustainable transport with hydrogen
Digital Farming