Flevoland geeft ondernemers ruimte circulair te ondernemen


Circulaire economie

Het streven van onze rijksoverheid is dat we in 2050 een volledig werkende circulaire  economie hebben. Dit houdt in dat er dan geen afval meer bestaat en dat grondstoffen voortdurend worden hergebruikt. Omdat dit niet van de ene op de andere dag gerealiseerd kan worden wordt hier nu al hard aan gewerkt door het bedrijfsleven, het onderwijs en ook door lokale overheden.

Provincie Flevoland

De provincie Flevoland heeft een toekomstvisie over hoe de circulaire economie in Flevoland er in 2030 uit zou kunnen zien. Zij zijn er zich terdege van bewust dat dit droombeeld alleen in samenwerking met anderen bereikt kan worden. Daarom willen ze bedrijven en onderwijsinstellingen ondersteuning bieden en hen stimuleren om naar mogelijkheden op dit vlak te zoeken. Om bedrijven te inspireren heeft de provincie ons gevraagd circulaire koplopers uit Flevoland in beeld te brengen. Deze koplopers vertellen hoe zij werken aan circulariteit, hoe zij de toekomst zien en wat ze de komende jaren nodig hebben om verder te komen. De verhalen worden afgesloten met een geschetste droom van de provincie.

Ketelbrug

Cirwinn

We gaan langs bij Cirwinn uit Almere. Cirwinn is opgericht met het doel om circulair reststoffen te winnen. Daarom verwerken zij verschillende soorten afval tot bruikbare grondstoffen, halffabricaten Cirwinnen eindproducten. In deze documentaire ligt de focus op hun manier van omgang met beton uit bouwpuin. We zien onder andere een door hen zelf ontwikkelde puinscheidingsinstallatie met wasinstallatie.

StartblockStartblock

Daarna gaan we naar Startblock uit Emmeloord. Deze startup maakt op geheel eigen wijze circulaire woningen, die ook nog betaalbaar zijn. Woningen worden niet zoals bij traditionele bouw op lokatie gebouwd, maar volledig in de fabriek geconstrueerd. De eigenaar van de woning ontvangt van Startblock een materialenpaspoort waarin precies bijgehouden is waar het materiaal van de woning vandaan komt en waar het later eventueel weer voor ingezet kan worden.

Practoraat Circulaire Regionale Economie

Practoraat CRE

Met de oprichting van het Practoraat Circulaire Regionale Economie werkt het onderwijs in de provincie aan ketensamenwerking op circulariteit. De bedoeling van het Practoraat CRE is dat alle verschillende onderwijsinstellingen hier aandacht aan gaan besteden, van kinderopvang tot universiteit. Door circulariteit in ieder vak te verweven is het streven niet alleen dat bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen bij elkaar aansluiten maar dat er echt wordt samengewerkt en de jongeren op deze manier beter worden voorbereid op de taak die voor hen ligt.

Skin for SkinSkin for Skin

Ook zijn we te gast bij Skin for Skin. Dit bedrijf maakt op een unieke manier gebruik van de waardevolle stoffen uit vishuiden. Vishuiden worden gezien als reststoffen van de visindustrie en verwerkt tot bijvoorbeeld diervoeder. Maar Skin for Skin op Urk gaat een stap verder hier wordt op een speciale manier collageen uit deze huiden gehaald waarna deze wordt verwerkt tot hoogwaardige beautyproducten.

Oranjehoen

In Swifterband gaan we op bezoek bij Oranjehoen. Een biologisch akkerbouwbedrijf waar ook kippen worden gehouden, de Oranjehoen. Door de reststoffen van de akkerbouw aan de kippen te voeren en Oranjehoende reststoffen van de kippen te gebruiken op de omliggende akkerlanden is sprake van een echte kringloop. Maar daar houdt het niet op, er wordt hard gewerkt om niet alleen op de boerderij circulair te werken, maar dit ook te doen in samenwerking met afnemers.

Retourmatras

We sluiten af met een bezoek aan Retourmatras, dit bedrijf begon in Lelystad maar heeft inmiddels meerdere vestigingen in Nederland. Zoals de naam al duidelijk maakt worden hier matrassen gerecycled. De manier waarop zij dit doen is echter uniek. Daarnaast maken zij zelf ter plekke van het vrijgekomen materiaal een nieuw product, wat op verschillende manieren is in te Retourmatraszetten. En als klap op de vuurpijl start Retourmatras dit jaar met een fabriek waar vanuit oude matrassen weer polyol gemaakt kan worden, zodat hier weer nieuwe matrassen van gemaakt kunnen worden.

 

 

Zie ook:
Klimaat vriendelijk boeren met eTrac en Silphie
Verlies van biodiversiteit in de stad
Waterstof de docu