Aan de keukentafel in gesprek met Willem Lageweg

Transitie Coalitie Voedsel

Het is voor iedereen inmiddels wel duidelijk, de manier waarop wij in ons voedsel voorzien is niet houdbaar meer en moet drastisch veranderen. De vraag is alleen, hoe pakken we dit aan zodat het voor iedereen beter wordt.
Een aantal vooruitstrevende pioniers uit de wereld van landbouw, voedsel, natuur en gezondheid zijn daarom gestart met de ‘Transitie Coalitie Voedsel‘. Een partij die inmiddels uit 200 leden bestaat, zoals boeren, ondernemers, onderzoekers, beleidsmakers en wetenschappers die als motto hebben ‘een gezond leven op een gezonde planeet’. Willem Lageweg één van de leden van de coalitie vertelt in het keukentafelgesprek hoe zij werken aan de gewenste veranderingen.

10 principes

De Transitie Coalitie Voedsel heeft 10 principes uitgewerkt waarmee rekening gehouden moet worden om te komen tot een duurzame, transparante voedselproductie waarbij onder andere gezondheid, eerlijke prijzen, eerlijke inkomens en behoud van biodiversiteit belangrijke speerpunten zijn. In ons gesprek licht Willem drie van deze principes uit.

Concrete voorbeelden

Al bestaat de Transitie Coalitie Voedsel nog relatief kort, er zijn al diverse concrete voorbeelden hoe gewerkt wordt aan de verandering. Willem vertelt over drie reeds in gang gezette projecten waarvan er één tijdens de huidige Corona crisis al aardig in de publiciteit is.

Niet alleen in Nederland

De Transitie Coalitie Voedsel beseft zich terdege dat er internationaal samengewerkt moet worden om de veranderingen wereldwijd door te voeren. Vandaar dat zij actief contact zoeken met gelijkgestemde partijen in andere, vooralsnog Europese landen. Waarbij het streven is om in de toekomst gezamelijk nog meer landen te overtuigen van het belang van de benodigde veranderingen.

Zie ook:
Aan de keukentafel in gesprek met Ronald Rovers Leren van Corona
Aan de keukentafel in gesprek met Roos Janssen Nationale crowdsourcing