Nieuw Leiderschap 2 ‘Slechte gewoontes van leiders’

Deze serie video’s geeft informatie over verschillende onderdelen die met Nieuw Leiderschap te maken hebben. In iedere video licht Koos Groenewoud een ander onderdeel toe.

Slechte gewoontes van leiders

In dit tweede deel stelt Koos ‘slechte gewoontes’ van leiders aan de orde. Het heeft allemaal te maken met gedrag. Zonder dat je het wilt kun je de motivatie van je medewerkers ondermijnen. Daarom geeft Koos tips, hoe je ervoor kunt zorgen dat je je medewerkers motiveert en het vertrouwen geeft dat zij verdienen.

Serie Nieuw Leiderschap

Koos Groenewoud vertelt in vier video’s over de kansen en mogelijkheden die Nieuw Leiderschap biedt. In de eerste video legt Koos uit wat Nieuw Leiderschap precies inhoudt en dat het geen “soft gedoe” is, maar wel degelijk resultaten oplevert.

Bekijk ook de andere video’s uit deze serie over Nieuw Leiderschap:

Nieuw Leiderschap

Slechte gewoontes van leiders

Aanbevelingen van Koos Groenewoud omtrent Nieuw Leiderschap

Zelfsturing & Nieuwe business modellen