Gebruikt toiletpapier verwerkt in asfalt

Bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben we Yede van der Kooij van Wetterskip Fryslân en Erik Pijlman van KNN Cellulose geïnterviewd. Zij vertelden over de vele mogelijkheden die afvalwater biedt.

Energie en Grondstoffenfabriek

Yede van der Kooij vertelt dat vanuit de Waterschappen, de Energie en Grondstoffenfabriek is opgericht. Hier onderzoekt een team van waterschappers wat met verschillende stoffen, die bij afvalwaterzuivering vrij komen, gedaan kan worden. Bijvoorbeeld of zij kunnen worden hergebruikt als nieuwe grondstof, of als energie. Zo wordt er onder andere onderzoek gedaan naar het recyclen van luiers en naar het omzetten van glucose tot bio plastics.

Van Afval Naar Asfalt

Erik Pijlman vertelt trots over het project ‘Van Afval Naar Asfalt’ kortweg VANA. KNN Cellulose speelt hierbij een belangrijke rol, zij leggen de verbindingen tussen het bedrijfsleven en de Waterschappen. Yede van der Kooij legt enthousiast uit waarom het zo belangrijk is dat wc-papier uit het water wordt gehaald. En hoe dit prima toegepast kan worden als nieuwe grondstof in asfalt.

Oproep aan het bedrijfsleven

Wat duidelijk naar voren komt is dat men hard op zoek is naar bedrijven die gebruik willen maken van de grondstoffen die de Waterschappen kunnen leveren. Door zo’n samenwerking wordt er een goede stap gezet richting een meer circulaire economie. Bedrijven die interesse hebben kunnen contact opnemen met Yede van der Kooij 058 29 22 222 of Erik Pijlman 06 33 83 40 22