Gebruikt toiletpapier verwerkt in asfalt

1554

Bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben we Yede van der Kooij van Wetterskip Fryslân en Erik Pijlman van KNN Cellulose geïnterviewd over de vele mogelijkheden die afvalwater biedt.

Energie en Grondstoffenfabriek

Yede van der Kooij vertelt dat vanuit de Waterschappen de Energie en Grondstoffenfabriek is opgericht. Hier onderzoekt een team van waterschappers of de verschillende stoffen die bij afvalwaterzuivering vrij komen, kunnen worden hergebruikt als nieuwe grondstof of als energie. Zo wordt er bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar het recyclen van luiers en naar het omzetten van glucose tot bio plastics.

Van Afval Naar Asfalt

Erik Pijlman vertelt trots over het project ‘Van Afval Naar Asfalt’ kortweg VANA, waar KNN Cellulose een belangrijke rol in speelt om de verbindingen te maken tussen het bedrijfsleven en de Waterschappen. Yede van der Kooij legt enthousiast uit waarom het zo belangrijk is dat gebruikt wc-papier uit het water wordt gehaald en hoe dit prima toegepast kan worden als nieuwe grondstof in asfalt.

Oproep aan het bedrijfsleven

Wat duidelijk naar voren komt is dat men hard op zoek is naar bedrijven die gebruik willen maken van de grondstoffen die de Waterschappen kunnen leveren. Door zo’n samenwerking wordt er een goede stap gezet richting een meer circulaire economie. Bedrijven die interesse hebben kunnen contact opnemen met Yede van der Kooij 058 29 22 222 of Erik Pijlman 06 33 83 40 22