Banen voor jongeren met een beperking

Doelstelling is 100.000 banen in 2026

Doelstelling

De overheid heeft als doel om meer WA-jongeren aan het werk te helpen. Als de doelstelling gehaald wordt zullen in 2026 100.000 WAjongers een werkplek gevonden hebben.

Samenwerking

Ziekenhuis MC Slotervaart in Amsterdam biedt deze groep in goede samenwerking met het UWV al meerdere jaren een kans. Zij bieden interne opleidingen aan waardoor de jongeren meer kans maken op een betaalde baan.

Begeleiding van de jongeren

Het is vooral belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de capaciteiten van deze mensen. Daarna zorgt een goede begeleiding ervoor dat veel van hen de opleiding met succes kunnen afronden. In de video zijn diverse voorbeelden te zien van jonge mensen die met succes aan dit project meewerken.