zondag, mei 28, 2023

Samen voor duurzame vooruitgang

  Persbericht 28 oktober 2020

D66: Groene waterstof onmisbaar bij energietransitie, MKB heeft sleutelpositie

Nederlandse parlementariërs van de coalitie partijen, VVD, CDA, D66 en de oppositiepartij PvdA, willen een versnelling van de productie van groene waterstof. Als het aan D66 Kamerlid  Matthijs Sienot ligt moet waterstof een prominente plaats krijgen in de energiemix. “Onze toekomstige energie is schoon en goedkoop. Groene waterstof kan in aanvulling op met name wind- en zonne-energie daarin een belangrijk rol spelen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we de minister oproepen om te kijken waar we sneller kunnen.” Het Midden en Klein Bedrijf kan hier een sleutelpositie in spelen. D66-er Sienot vindt dan ook dat deze bedrijven meer ondersteund moeten worden.

Nog niet eerder vertoonde innovaties

Sienot, Harbers (VVD), Mulder (CDA) en van Moorlag (PvdA) doen hun uitspraken in een documentaire over groene waterstof geproduceerd door het internetplatform BC1®. Naast andere alternatieven is waterstof volgens de politici belangrijk om traditionele energiebronnen te vervangen. In de documentaire praten de makers van BC1® met producenten van waterstof, waaronder de ontwikkelaar van het ‘waterstofpoeder’. Een uitermate veilige drager van waterstof waarop schepen uit de grote vaart kunnen worden aangedreven. Ook wordt een project in Noord Holland belicht. Hierbij wordt direct in een windmolen waterstof geproduceerd. Eén zo’n windmolen kan 300.000 liter waterstof per jaar produceren, vergelijkbaar met 1.500.000 liter diesel, waar bijvoorbeeld 100 vuilniswagens op kunnen rijden per jaar.

Wondermiddel

Waterstof is volgens de producenten ‘wonderbaarlijk’, je kunt er energie in opslaan, het gebruiken om te verwarmen en auto’s op laten rijden. In ‘Waterstof de docu’ laten diverse bedrijven uiteenlopende innovatieve mogelijkheden zien om waterstof toe te passen. TNO en TU Delft hebben verteld over de verschillende onderzoeken waar zij mee bezig zijn en hebben uitgelegd welke uitdagingen nog voor ons liggen. Woensdag 28 oktober as. zal ‘Waterstof’ de documentaire live gaan op Business Channel One (https://www.bc1.nl).   Persbericht 3 september 2019

Voorvertoning documentaire “Kunststof de grondstof”

Woensdag 4 september om 14.30 uur zal de voorvertoning van de documentaire “Kunststof de grondstof” plaatsvinden in bioscoop Lido in Leiden. Bij deze nodigen wij u uit voor deze première. Wat moet er gebeuren om de plastic afvalberg kleiner te maken? In de documentaire ‘kunststof de grondstof’ (www.bc1.nl) gaat Business Channel One op zoek naar antwoorden. Welke mogelijkheden zien ondernemers en deskundigen om de hoeveelheid plastic afval terug te dringen? Welke ideeën en innovaties zijn er? Een reis langs denkers en doeners.

Verpakking is kampioen kunststofgebruik

Bijna alles dat nieuw is wordt verpakt in plastic. Plastic is het belangrijkste verpakkingsmateriaal en daarom gaan we naar verpakkingsbeurs Empack op zoek naar duurzame bedrijven.

Waarom is kunststof de grondstof?

Omdat gebruikt plastic waarde heeft. Van oud plastic kunnen nieuwe producten gemaakt worden. Bij Van Werven Recycling zien we hoe bergen weggegooid plastic worden gescheiden en hergebruikt. Afval wordt grondstof.

We leven in een plastic samenleving

Kunststof is niet weg te denken uit ons leven en de hoeveelheid neemt toe. Dat is een feit. We reizen in ‘kunststof de grondstof’ (www.bc1.nl) langs ondernemers en deskundigen die het milieu minder willen belasten. We zien initiatieven die soms in de kinderschoenen staan, of soms  verrassend grootschalig zijn. De documentaire zal later online te zien zijn op www.bc1.nl.   Persbericht 23 augustus 2016 “Ondernemend Nederland ergert zich groen en geel aan internetreclames.”

Business Channel One brengt nieuws reclamevrij in beeld

ALMERE – Business Channel One (BC1) is het nieuwe, zakelijke platform voor ondernemend Nederland dat reclamevrij nieuws en actualiteiten van ondernemers in beeld brengt. “We laten vanaf 1 september bedrijven en innovaties zien zonder afleidende reclames”, vertellen de oprichters van BC1. Nederlandse ondernemers kunnen vanaf 1 september gebruik maken van het zakelijke platform Business Channel One (BC1® – www.bc1.nl) om op informatieve wijze te laten zien wie zij zijn, wat hen drijft en hoe zij meegaan in de huidige, snel veranderende tijd. “We willen bedrijven via BC1 de ruimte geven om over hun producten, marketing, innovaties, ict, of over hun manier van dienstverlening te spreken. Hun achtergrondverhaal, visie en missie brengen we graag in beeld.” Daarbij zet BC1 voornamelijk video in, “omdat mensen liever video kijken dan hele lappen tekst doorspitten”.  Bovendien zijn de oprichters ervan overtuigd dat “informatie sneller én makkelijker geabsorbeerd wordt dankzij de combinatie van bewegend beeld, geluid en korte, bondige teksten.”

Geen reclame

Het meest opvallende aan BC1 is echter dat er geen ruimte is voor banners en/of preroll video ads. “Dat zijn die irritante reclames die voorafgaand aan een video op YouTube doorgaans getoond worden, en die je niet weg kunt klikken.” De oprichters focussen juist op het informatieve karakter van het platform. “Door dit soort internet reclame te weren, komen we met bc1.nl tegemoet aan de wensen van een grote groep internetgebruikers. Ondernemend Nederland ergert zich immers groen en geel aan dat soort internetreclames.”

Over BC1

BC1 biedt ondernemers de gelegenheid om zich zonder ‘reclame’-uitingen op internet te profileren. Wie nieuwsgierig is naar de mogelijkheden, kan contact opnemen met het team van Business Channel One door een e-mail te sturen naar of rechtstreeks te bellen met +31 (0) 36 713 00 15.   [/vc_column_text][/vc_column]

Ontvang gratis BC1® Exclusief
data verwerking

Digital Farming – Data verwerking

In het project Digital Farming NHN is data verwerking een cruciale factor. Welke informatie wordt verzameld en wat gebeurt er naderhand mee? Door grondonderzoek uit te voeren met een speciale sensor kunnen bodemkaarten en taakkaarten gemaakt worden. Deze gegevens worden gecombineerd met andere informatie en op de Hogeschool Inholland gebruikt om algoritmes te ontwikkelen.
Digital farming precisielandbouw

Digital Farming – de uitdaging

English below ? Digital Farming NHN In Noord Holland wordt met het project Digital Farming NHN onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van digitale landbouw. Uiteenlopende partijen onderzoeken...
Energie opslag

Energietransitie kan alleen slagen met opslag

Duurzaam opgewekte energie kan niet altijd op het traditionele energienet, dat maakt energie opslag belangrijk. Deze verloren energie zouden we later juist heel goed kunnen gebruiken.
Circulaire toekomst Flevoland 2030

Flevoland geeft ondernemers ruimte circulair te ondernemen

Het streven van onze rijksoverheid is dat we in 2050 een volledig werkende circulaire  economie hebben. Dit houdt in dat er dan geen afval meer bestaat en dat grondstoffen voortdurend worden hergebruikt. Omdat dit niet van de ene op de andere dag gerealiseerd kan worden wordt hier nu al hard aan gewerkt door het bedrijfsleven, het onderwijs en ook door lokale overheden.
[/vc_row]